fbpx Skip to content

Do hry vstupujete na vlastní nebezpečí!

Přečtěte si tyto zásady.

 • Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost.
 • Hra se nedoporučuje dětem mladším 6 let. Děti do 15 let se hry mohou zúčastnit jen pod dohledem dospělé osoby.
 • Laskavě Vás žádáme, abyste se ke hře dostavili včas. V případě, že se opozdíte o více jak 15 minut, začne odpočítávání konce hry.
 • Osoby pod vlivem drog nebo alkoholu se hry nemohou zúčastnit. Osoby, které by dle úsudku operátorů mohly poškodit hru nebo být nebezpečné sobě nebo svým spoluhráčům, budou vyloučeny ze hry.
 • NEVSTUPUJTE do herních prostor s žádnými nebezpečnými předměty, jako jsou nože a střelné zbraně nebo jakékoliv jiné předměty, které by Vás nebo Vaše spoluhráče mohly ohrožovat na zdraví.
 • Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů je v průběhu hry zakázáno. Naši operátoři vám rádi udělají fotky po hře.
 • Kouření je zakázáno v celých prostorách.
 • Prosíme kardiaky, těžce nemocné pacienty nebo osoby s chronickým onemocněním, aby zvážily svou účast ve hře. Do hry vstupují na vlastní odpovědnost.
 • Podmínkou ke vstupu do hry je respektování bezpečnostních standardů a pravidel hry každým z hráčů. Osoby, které tato pravidla respektovat nebudou, musí opustit prostory.
 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která byla v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kdo je správce? Jsme společnost BRAIN GAMES s.r.o., IČO 05947278, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové sady 988/2, PSČ 60200 zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 99108 C, která provozuje webové stránkywww.unikovahralednce.cz,www.klatbazednarova.cz.Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonu 606790128 nebo na e-mailu info@klatbazednarova.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnosti ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno, přijmení, telefonní číslo, apod., které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. odeslání informací souvisejících s objednávkou akce)

 • vedení účetnictví

jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidence daňových dokladů

 • marketing a zasílání newsletterů

váš osobní údaj (e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu pro zasílání obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlad odvolat zasláním e-mailu na info@klatbazednarova.cz.

 • fotografická dokumentace, reference

pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách a profilech, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@klatbazednarova.cz. Současně souhlasíte, že za takto pořízené obrazové a zvukové záznamy vám nenáleží žádný honorář.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Stránky však nemusí být 100 % funkční. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jedná se o tyto konkrétní zpracovatele:

 • Spolupracovníci, se kterými se můžete potkat na našich akcích, jsou Stanislav Straškrába, Zuzana Kokrhelová a Tomáš Křivánek.
 • DAMI Břeclav s.r.o. firma pro naše účetnictví
 • Wedos Internet a.s. poskytující webhosting
 • Google, který poskytuje webové rozhraní tzv. webmail (Gmail) a analytický nástroj Google Analytics
 • Facebook

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a na kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@klatbazednarova.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady pro lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s užitečnými informacemi zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů e-mailem zaslaným na info@klatbazednarova.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení zde:

VOP-unikove_hry_lednice